× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • Polityka prywatności portalu Zadowolony Konsument

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową programu Zadowolony Konsument działającą pod adresem https://zadowolonykonsument.pl/ (zwana dalej „Portalem”), która jest prowadzona przez Europejskie Centrum Nadzoru Zofia Wieczorek z siedzibą w Rybniku, przy ul. Krzyżowej 28.

  I. Przetwarzanie danych osobowych

  Państwa dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania z programu Zadowolony Konsument przetwarzane są do celów:

  1. prowadzenia konta służącego korzystaniu z kuponów promocyjnych oraz bazy firm i instytucji dostępnych na portalu, dodawaniu opinii na temat tych firm i instytucji oraz korzystaniu z pozostałych funkcjonalności dostępnych w ramach portalu zgodnie z Regulaminem Programu Zadowolony Konsument, którego pełna treść dostępna jest na stronie https://zadowolonykonsument.pl/regulamin.pdf.
  2. uczestniczenia w programie Zadowolony Konsument zgodnie z Regulaminem Programu,
  3. świadczenia drogą elektroniczną usługi Newsletter,
  4. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Nadzoru Zofia Wieczorek z siedzibą w Rybniku, przy ul. Krzyżowej 28, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:
   • dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania z programu Zadowolony Konsument w wybranym przez siebie zakresie;
   • realizacja umowy;
   • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
   • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
  6. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe w przypadku posiadania Konta Użytkownika:
   1. nazwa użytkownika;
   2. adres poczty elektronicznej.
  7. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe w przypadku posiadania Konta Firmowego
   1. imię i nazwisko osoby kontaktowej;
   2. adres korespondencyjny;
   3. numer telefonu;
   4. adres poczty elektronicznej;
   5. nazwa firmy;
   6. numer NIP;
   7. adres prowadzenia działalności gospodarczej.
  8. Dane osobowe są przetwarzane w celu poprawnego działania Portalu, umożliwienia prawidłowego korzystania z Portalu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej z Portalu, a także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  9. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia konta Użytkownika lub konta Firmowego oraz uczestniczenia w programie Zadowolony Konsument. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@zadowolonykonsument.pl.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem z Portalu.
  11. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu przy usłudze newsletter oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w programie Zadowolony Konsument, a także biurom księgowo-rachunkowym, firmom kurierskim i pocztowym oraz pośrednikom płatności.
  12. Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
  13. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
   • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych;
   • prawo do usunięcia danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
    Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
  15. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  II. Zasady bezpieczeństwa

  1. Właściciel Portalu pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa używając w tym celu wszelkich środków fizycznej, technicznej czy organizacyjnej ich ochrony. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  2. Dodatkowo jesteśmy otwarci na Państwa sugestie dotyczące jeszcze lepszej ich ochrony, czy też ich poprawy bezpieczeństwa danych – w tym celu prosimy na ich zgłaszanie pod adresem kontakt@zadowolonykonsument.pl.

  III. Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

  1. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające z Portalu zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Portalu. Osoby korzystające z Portalu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Portalu.
  2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
  3. Powierzając nam swoje dane osobowe macie Państwo prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie możesz samodzielnie edytować i usuwać („Profil Konsumenta” oraz „Profil Firmy”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta („Profilu Konsumenta” lub „Profilu Firmy”) poprzez kontakt z Administracją programu Zadowolony Konsument.

  VI. Informacje techniczne - Pliki Cookies

  1. W związku z prowadzeniem strony internetowej Portal Zadowolony Konsument używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny programu pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na Portalu, a także są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony programu Zadowolony Konsument.
  2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  3. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w witrynie (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca z Portalu może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
  4. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
   1. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia;
   2. zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
   3. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
  5. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z Portalu Zadowolony Konsument, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie.
  6. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący koniecznym elementem każdego newslettera otrzymanego od Portalu Zadowolony Konsument.

  V. Analiza i statystyka

  1. Cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator wykorzystuje w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  2. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

  VI. Logi

  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  VII. Zmiany polityki prywatności

  1. Właściciel Serwisu Zadowolony Konsument zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności strony internetowej programu Zadowolony Konsument .
  2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności strony internetowej programu Zadowolony Konsument będzie się pojawiać pod adresem https://zadowolonykonsument.pl/polityka-prywatnosci.
  3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności strony internetowej programu Zadowolony Konsument.
  4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@zadowolonykonsument.pl.