× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA UJDY W STYKOWIE

  O nas

  Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Ujdy w Stykowie jest placówką publiczną realizującą ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy. Patron - Śp. Ks. Stanisław Ujda (1929— 1996)Ur. w 1929r. w Pilchowie, parafia Rozwadów, wzrastał w atmosferze głęboko religijnej, w środowisku wielu powołań kapłańskich i w cieniu obrazu słynącego łaskami Pani Rozwadowskiej, Matki Bożej Szkaplerznej. Po rozpoznaniu głosu powołania do służby Bożej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie po ukończeniu studiów teologicznych w roku 1954 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Franciszka Bardy. Włączony w pracę duszpasterską w diecezji podjął obowiązki wikariusza — katechety w parafii Cieklin, Jarosław- Kolegiata i Świlcza. W dziewiątym roku kapłaństwa, w 1963r. przyjął obowiązki proboszcza w parafii Budy Głogowskie. Tu rozpoczęło się wielkie zatroskanie o rozwój życia duchowego parafian i o uposażenie świątyni oraz ukończenie plebanii. Po dwunastu latach gorliwej pracy duszpasterskiej w roku 1975 został przeniesiony do Głogowa Małopolskiego. 42 lata kapłaństwa, które przeżył to udział w Kapłaństwie Chrystusowym, to nieustanna ofiara i służba Bogu i ludziom, to zatroskanie by „owce miały życie i miały je w obfitości”. Klub Młodego Odkrywcy!Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają uczniowi, czy przedszkolakowi okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, w tym wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki. Uczniowie klas starszych przygotowują doświadczenia pod okiem swoich nauczycieli, a następnie przeprowadzają je, omawiają, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami. Klub Młodego Odkrywcy, to przestrzeń do rozwoju zarówno dla uczniów, jak i przedszkolaków.

  Nasza oferta

  Oddział Przedszkolnybezpłatny
  Oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opieka obejmuje realizację podstawy programowej (8.15 - 13.15) oraz świetlicę (7 - 16) zajęcia w grupach wiekowych.
  Ośmioklasowa szkoła podstawowabezpłatna
  Nauka w małych klasach, bardzo dobre zaplecze technologiczne oraz 
  doświadczona i odpowiednio przygotowana kadra. Dobre wyniki nauczania, miła przyjazna atmosfera.
  SKSbezpłatna
  Zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu SKS dla chętnych uczniów prowadzone są w naszej szkole od 2017 roku w godzinach popołudniowych.
  Świetlicabezpłatna
  Opieka świetlicowa w naszej szkole jest sprawowana zgodnie z wolą rodziców, jak do tej pory w godzinach od 7 - 16. Zapewniony jest też
  dowóz w granicach obwodu (poza obwodem do uzgodnienia)
  Zajęcia pozalekcyjnebezpłatne
  zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie 8, zajęcia doświadczalne
  grupa teatralna zespół, wokalny Perełki, zajęcia kreatywne i inne w ramach potrzeb i zainteresowania
  Zajęcia taneczneniska
  Zajęcia taneczne dla dzieci prowadzone przez instruktora zewnętrznego.
  W ramach rytmiki bezpłatnie, dla pozostałych grup za niewielką odpłatnością.
  Program Projektor Wolontariat Studenckibezpłatne
  Zajęcia według zainteresowań uczniów np.: chemia, fizyka, biologi, kryminalistyka, pierwsza pomoc, kulinarne, zabawy animacyjne, robotyka......pikniki naukowe,projekty wakacyjne i systematyczne


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię