× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Im Marii Konopnickiej W Mniszku

  O nas

  Cele i zadania szkoły:1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu po kl. VI. 2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów programu wychowawczego szkoły, a w szczególności a) w nauczaniu i wychowaniu za podstawę przyjmują uniwersalne zasady etyki b) rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur Europy i świata c) przygotowuje dzieci i młodzież do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności d) zapewnia kultywowanie tradycji i kultury własnego regionu 2) upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtują postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, kraju i globalnej 3) stwarza uczniom warunki poznania i stosowania w codziennym życiu technologii informacyjnej i komunikacyjnej 4) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu szkoły


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię