× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności


 • O nas

  Plan rozwoju Zespołu Szkół w Uhrze im. Romualda Traugutta został opracowany na podstawie analizy dotychczasowych osiągnięć i kierunków funkcjonowania placówki, przewidywanych jej mocnych i słabych stron, uwzględniając przy tym cele, do realizacji których placówka winna dążyć oraz zadania do wykonania, czyli wszystko to, co wyznacza misja oraz wizja Zespołu.MISJA„Jedno mamy życie, musimy przeżyć je mądrze”- Romuald Traugutt Misji Zespołu Szkół w Uhrze winny przyświecać słowa jej patrona Romualda Traugutta. Musi opierać się ona jednoznacznie na potrzebie łączenia ludzi, dzieci, wychowanków ponad podziałami, mimo wielorakich różnic, bo największą mądrością jest umieć jednoczyć a nie rozbijać, tylko w ten sposób przeżyjemy życie mądrze. Wszystkie te myśli powinny towarzyszyć każdemu, kto angażuje się w rozwój najważniejszych procesów zachodzących w Zespole Szkół w Uhrze. Placówka zaś powinna w szczególności służyć potrzebom tych wszystkich, których działania skupiają się wokół kształcenia, wychowania i opieki.WIZJAZespół Szkół w Uhrze imienia Romualda Traugutta jako nowoczesna szkoła wspierająca rozwój edukacyjny, kulturalny i duchowy każdego ucznia, jest i będzie nadal placówką oświatową niosącą podopiecznym fachową pomoc w rozwijaniu umiejętności, poszerzaniu wiedzy, kształtowaniu wrażliwości, służącą rodzicom uczniów rzetelnym doradztwem i pomocą w zakresie wychowania i opieki oraz współdziałającą z instytucjami kulturalno- wychowawczymi, pełniąc rolę zarówno ośrodka edukacyjnego, informacyjnego, jak i animatora kultury. Będzie to „przestrzeń” pozwalająca poznać przeszłość, kreować przyszłość, realizować szereg inicjatyw na rzecz rozwoju, integracji, poprawy jakości nauczania oraz wzbogacania oferty i usług w zakresie wielowymiarowej pedagogizacji społeczeństwa. Zadania placówki będą się skupiać wokółtworzenia warunków do wszechstronnego rozwojuwprowadzanie ucznia w świat wiedzy i umiejętnościwspierania rozwoju pracownikówumożliwiania rodzicom włączania się do pracy
  • tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju
  • wprowadzanie ucznia w świat wiedzy i umiejętności
  • wspierania rozwoju pracowników
  • umożliwiania rodzicom włączania się do pracy


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię