× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

  O nas

  Liceum zapewnia uczniom możliwie najlepsze warunki rozwoju intelektualnego,
  moralnego, społecznego, estetycznego, emocjonalnego i fizycznego. Za podstawowe
  zadania przyjmuje :
  • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego, złożenia egzaminów wstępnych do szkoły wyższej i kontynuowania nauki,
  • rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  • wyposażenie uczniów w wiedzę o przyrodzie, człowieku, społeczeństwie,  cywilizacji i kulturze, przygotowanie do lepszego rozumienia siebie i otaczającego świata,
  • kształtowanie przekonania, że nauka powinna podnosić ludzi na wyższy poziom moralny, wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości moralnych i ideałów humanistycznych – dobra, prawdy, sprawiedliwości, tolerancji, wolności, godności własnej, odrębności i godności drugiego człowieka,
  • do czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i narodowym, uczenie poszanowania prawa i instytucji życia zbiorowego,
  • wprowadzenie uczniów w świat kultury, uświadomienie rodowodów i korzeni wspólnoty narodowej, przygotowanie do dostrzegania i przeżywania wartości skupionych w dziełach sztuki,
  • uczuciowe związanie z polskością: ziemią, krajem, kulturą, miastem rodzinnym, szkołą, tradycją narodową, przy równoczesnym otwarciu na drugiego człowieka, szanowaniu różnorodności i wielości kulturowej świata, budzeniu poczucia solidarności z innymi mieszkańcami Ziemi,
  • zapoznanie młodzieży z metodami i technikami samodzielnego zdobywania wiedzy, zasadami racjonalnej organizacji pracy własnej, wyrobienie umiejętności korzystania ze współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji,
  • uświadomienie konieczności samokształcenia i samooceny pracy nad sobą, bogacenia życia wewnętrznego, wyrabiania nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną.


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię