× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • II Prywatne Gimnazjum im. Kapitana Krzysztofa Baranowskiego w Bolesławcu

  O nas

   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej 
  podstawie, w szczególności:

  • Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach posza­nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  • Stymuluje rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, a zwłaszcza kształtuje ich umiejętności samooceny i poczucia własnej wartości.
  • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, a także zapewni bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  • Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
  • Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
  • Na życzenie rodziców szkoła realizuje naukę religii i etyki w ramach planu nauczania.
  • Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży.
  • Szkoła pomaga rodzicom wypełnić wniosek do Poradni.
  • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
  • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w planie wychowawczym szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  • Wspiera poczucia tożsamości narodowej - polskiej oraz etnicznej, językowej i religijnej.
  • Stwarza warunki dla działania organizacji i stowarzyszeń których statutowym celem jest prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię