× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

  O nas

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 to atrakcyjna dla uczniów placówka edukacyjna. Poziom kształcenia gwarantuje uczniom dobre przygotowanie uczniów do kolejnych etapów edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale doskonaląca poziom swego wykształcenia, wychowuje i kształci rozwój ucznia. Z historii.. 8 czerwca 1921 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało prawa gimnazjów państwowych klasom I i II prywatnego gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorami założenia szkoły średniej byli miejscowi działacze i nauczyciele m. in. inż. Stanisław Szpak, Władysław Tryba skupieni w Towarzystwie Przyjaciół Szkoły średniej. W 1925 roku na wniosek Rady Pedagogów i właściciela szkoły, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego rozporządzeniem z 10 czerwca zatwierdzono gimnazjum dąbrowskiemu nazwę: "Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki Towarzystwa Przyjaciół Szkoły średniej". Po przejęciu gimnazjum przez miasto w 1930 roku zostało ono na mocy rozporządzenia Kuratorium Szkolnego w Krakowie z dnia 14 marca 1931 roku przemianowane na Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Marszałka J. Piłsudskiego. W latach trzydziestych po reformie jędrzejewiczowskiej z roku 1932 zmieniającej organizację szkoły średniej ogólnokształcącej, struktura szkoły obejmowała 4 -letnie gimnazjum i 2 -letnie liceum. Taką strukturę organizacyjną łącznie z patronem szkoły zatrzymano do 1947 roku. Warto nadmienić, iż szkoła, posiadająca w ostatnim roku przed wybuchem II Wojny światowej 4 klasy gimnazjalne i 2 klasy licealne, oraz 283 absolwentów zawdzięczała swe istnienie i rozwój troskliwej opiece miasta, oraz ofiarnej pracy grona pedagogicznego. Do wybuchu II Wojny światowej kolejnymi dyrektorami byli: Jan Prokopek (1920-1925) Ludwik Kita (1925-1928) Wilhelm Kuczera (1928-1930) Mieczysław Szymański (1930-1968) 14 lutego 1945 r. zaczęto normalne zajęcia a 1 marca 1948 roku Ministerstwo Oświaty upaństwowiło szkołę i nadało jej nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Od września 1948 szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego im. Tadeusza Kościuszki. W tych czasach dyrektorami szkoły był Mieczysław Szymański do 1968 roku, a po nim kolejno: Jan Grodkowski (1968-1969) Stefan Kmieć (1969-1975) Stefan Niemczura (1975-1978) Kazimierz Linek (1979-1985) Alicja Ziętara (1985-1988) Roman Minor (1988-1997) Irena Czternastek (1997-2007) Marta Chrabąszcz (2007-2012) Agata Fido (2012-2014). W wyniku reformy systemu szkolnictwa, od roku 2002 szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach zespołu szkół funkcjonowały licea: I Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowanie, natomiast od roku szkolnego 2005/2006 w Technikum Nr 2 kształcili się przyszli informatycy. W zespole funkcjonowało również Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1 września 2014 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 objęła p. mgr Barbara Golemo.


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię